0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Odstąpienie od umowy

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykonanie usługi przez terminem na odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę.

W przypadku usługi, któłrej wykonywanie – na wyraĹşne Państwa żądanie – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonują Państwo jako konsument prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ale zanim usługa została w pełni wykonana, mają Państwo obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Zawarte w tym komunikacie zapisy dotyczące konsumenta stosuje się również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczegółlności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pobierz wzółr formularza (.doc)
Š 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląskie Centrum Druku 3D
ul. Tyniecka 2,
52-407 Wrocław
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram