0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Reklamacja

Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące usług lub sklepu internetowego możesz złożyć:

  • pisemnie na adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4/---, 52-326 Wrocław;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dc3d.pl.

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczegółlności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  • Państwa żądania; oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. dokumenty) związane
z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrółcić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedĹş na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie półĹşniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie usługi są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczegółlności w Kodeksie Cywilnym (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Pobierz wzółr formularza reklamacyjnego (.doc)
Š 2022. All Rights Reserved. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Design: Proformat
Dolnośląskie Centrum Druku 3D
ul. Tyniecka 2,
52-407 Wrocław
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram